مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

مقاله بررسی میزان کارآفرینی مدیران در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در ۹ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docچکیده:


مک للند : فرآیند کار آفرینی را فراتر از شغل و حرفه بلکه شیوه زندگی تعبیر می نماید . بطوری که خلاقیت و نوآوری ، عشق به کار و تلاش مستمر ، پویایی ، مخاطره پذیری ، آینده نگری زیر بنای کار آفرینان است .در دنیای کار آفرینی شکست ، تصور ناقصی از واقعیت مبهم است که در هدف وجود دارد واقعه ای که هنوز فواید آن تبدیل به سود نشده است . دراین زندگی پول انگیزه اصلی و اولیه فعالیتهای اقتصادی نیست بلکه معیاری برای سنجش میزان موفقیت فرد محسوب می شود .

در زندگی کارآفرینانه هدف اصلی از کار و فعالیت ارضای حس کنجکاوی ، تحقق بخشیدن به آرمانهاآزاد سازی انرژی ها ی ذهنی و تبدیل آنها به ایده های عملی و درنهایت خلق ارزش است .مقاله حاضر به بررسی میزان کارآفرینی مدیران پرداخته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۷۹% مدیران ( اکثریت ) خود را به میزان زیادی کارآفرین ارزیابی نموده و دارا بودن ویژگیهایی چون اعتماد به نفس بالا،انعطاف پذیری ، ابتکار ، خلاقیت، نوآوری ، دوراندیشی ، پشتکار ، و واکنش مثبت در مقابل پیشنهادات ، سودمداری و دانش مرتبط و به روز را در مورد خویش بیان داشته اند

 

تعریف واژگان :

کارآفرینی : فرایندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می شود. در واقع فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها

خلاقیت : تولید یا ایجاد یک فکر نو

نوآوری : بکارگیری یک فکر نو

 

 

فهرست مطالب :

 

ادبیات تحقیق:

مقدمه:

بیان مسئله :

هدف تحقیق :

اهمیت تحقیق :

سوالات تحقیق :

محدودیت های طرح :

– انواع کارآفرینی

۱-     کارآفرینی فردی :

۲- کارآفرینی گروهی:

ویژگیهای کارآفرینان

رویکرد رفتاری کارآفرینان :

فرایند کارآفرینی:

عوامل موثر بر فرایند کارآفرینی :

کارآفرینی تکنولوژیک :

« مدل کارآفرینی تکنولوژیک »

باورهای اشتباه راجع به کارآفرینی:

۱ .اهداف پژوهش :

روش پژوهش :

جامعه آماری :

ابزار جمع آوری اطلاعات :

روایی پرسشنامه:

یافته های پژوهش

۱٫  مشخصات دموگرافیک


نتایج پرسشنامه:

امتیاز پرسشنامه

نتیجه گیری:

منابع

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *