مطالعه و بررسی بسترهای کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دولتی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی)

مطالعه و بررسی بسترهای کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دولتی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی) در ۲۴ صفحه مجزا همراه با جداول و نمودار ها ثابل ویرایش با فرمت doc


چکیده:

      با توجه به رقابت شدید، تغییرات سریع، نیازهای جدید کارکنان و مشتریان و اصلاح   شیوه های مدیریت سنتی برای استفاده بهینه از قابلیت های کارکنان، سازمان های امروزی سعی می کنند تا توجه بیشتری به کارآفرینی از خود نشان دهند. استفاده از نوآوری بعنوان یک سازوکار برای تعریف دوباره سازمان و موقعیت سازمان در بازار رقابت با دیگر سازمان ها، هسته اصلی کارآفرینی سازمانی را تشکیل می دهد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی ـ پیمایشی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل۶۰ نفر از مدیران عالی و میانی شرکتهای دولتی نفت، مخابرات، آب و فاظلاب و برق می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه کارآفرینی آقای مقیمی استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه برابر      96/0 = می باشد. یافته های اصلی پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق نشان داد که بسترهای کارآفرینی سازمانی با توجه به مدل مبنا در این تحقیق که شامل ابعاد سه گانه ساختار، محتوا و زمینه می باشد در شرکت های دولتی فراهم می باشد.


واژگان کلیدی: کارآفرینی سازمانی، ساختار، محتوا، زمینه

 

فهرست مطالب :

 

مقدمه :

تاریخچه کارآفرینی سازمانی

تعریف کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی

نتایج کارآفرینی سازمانی

مدلهای کارآفرینی سازمانی         

۱-                مدل کارآفرینی کورنوال و پرلمن

۲-               مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر  

۳-               مدل کارآفرینی اکلس و نک  

۴- ابعاد کارآفرینی سازمانی تامپسون 

۵- مدل سه شاخگی کارآفرینی

فرضیه های تحقیق :

تعریف واژه های پژوهش:

سطح ، کانون و واحد تجزیه و تحلیل تحقیق

جامعه و نمونه  آماری

نمونه آماری:

  روش نمونه گیری :

(۶-۳) ابزار تحقیق

روایی و پایایی آزمون :

روائی

پایائی

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

آمار تو صیفی :

توزیع کارکنان برحسب جنسیت :

توزیع کارکنان بر حسب سن :

توزیع کارکنان برحسب سابقه خدمت :


توزیع کارکنان بر حسب تحصیلات :

تجزیه و تحلیل اطلاعات و توصیف یافته ها

آزمون فرضیه ها :

آزمون فرضیه اول  تحقیق :

آزمون فرضیه دوم تحقیق :

آزمون فرضیه سوم تحقیق :

ل مفهومی تحقیق

بحث و نتیجه گیری :

منابع :

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *