بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی)

بررسی آمادگی اجرای نظام مدیریت مشارکتی در سازمانهای کارآفرین به عنوان عامل زمینه ساز توسعه خلاقیت و نوآوری (مطالعه موردی) در ۱۹ صفحه مجزا قابل ویرایش با فرمت doc

 


چکیده :


خلاقیت و نوآوری در سازمانهای کارآفرین از طریق جلب مشارکت سرمایه های انسانی امکان پذیر است. مشارکت راهکاری است که به کارکنان اجازه می دهد به جای اینکه همیشه از سوی مدیریت هدایت شوند، با استفاده از قدرت خلاقیت و نوآوری خود در زمینه حل مسائل و مشکلات سازمانی تصمیم گیری نمایند.

در این مقاله، با توجه به اهمیت و کاربرد مدیریت مشارکتی و تأثْیر آن بر خلاقیت و نوآوری افراد در سازمانهای کارآفرین، به بررسی میزان آمادگی اجرای این نظام در دانشگاههای دولتی استان سیستان و بلوچستان از روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از متغیرهایی همچون میزان آمادگی فردی کارکنان ،‌میزان آمادگی فردی مدیران، آمادگی ساختاری و آمادگی پرداخته شده و اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه ای متشکل از سؤالات پنج گزینه ای و سؤالات باز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

یافته های این پزوهش حاکی از آن است که با وجود آمادگی فردی مورد نیاز برای اجرای موفق نظام مدیریت مشارکتی در نزد کارکنان و مدیران، سازمانهای مورد مطالعه از آمادگی سازمانی و فرهنگی لازم برخوردار نمی باشند.


 واژه های کلیدی : سازمان های کارآفرین- نظام مدیریت مشارکتی- آمادگی فردی – آمادگی سازمانی- آمادگی ساختاری- آمادگی فرهنگی.

 

فهرست مطالب :


۱- مقدمه :

۲- کارآفرینی :

۳- ادبیات کارآفرینی :

۱- کارآفرینی فردی :

 2- کارآفرینی درون سازمانی :

۳- کارآفرینی سازمانی یا سازمان کارآفرینانه :

۴- وی‍ژگی های سازمانهای کارآفرین :

۵- مشارکت :

۶- پیش نیازهای مشارکت :

۷- مدیریت مشارکتی زمینه ساز توسعه کارآفرینی سازمانی :

۸- مشارکت و خلاقیت در کارکنان :  

۹- اهداف تحقیق :

۱۰- روش تحقیق :

۱۱- چارچوب مفهومی تحقیق :

۱۲- مدل تحلیلی پژوهش :

۱- ابعاد متغیرهای درون سازمانی عبارتند از :

الف- متغیرهای فردی ؛

ب- متغیرهای سازمانی ؛

۲- متغیرهای برون سازمانی عبارتند از :

۱۳- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اهم ؛

فرضیه های اصلی تحقیق ؛

فرضیه های فرعی تحقیق ؛

۱۴- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری :

۱۵- ابزار جمع آوری اطلاعات :

۱۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

۱۷- نتیجه گیری :

منابع و ماخذ:

صدور پیش فاکتور و پرداخت آنلاین و دانلود

توضیحات بیشتر و دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *